Одещина — високорозвинени , індустріальний регіон України, у складі якого машинобудівна й металообробна, харчова та легка промисловість дають понад 75 % загального обсягу промислової продукції.

За формами власності промислові підприємства Одещини розподіляються так (1996): 107 підприємств, на яких працює 27,5 % промислово-виробничого персоналу, залишаються державними; 320 підприємств (72,5 % працівників) мають колективну форму власності, з них 226 (59 %) — акціонерні, 33 (5,4 %) — орендні та ін.

Сучасна структура промислового комплексу області формувалася під впливом приморського положення Одещини, її високого агровиробничого потенціалу, значної концентрації наукових закладів та центрів науково-технічної інформації, висококваліфікованих кадрів.

Приморське положення та наявність потужних портів зумовили розвиток галузей, що обслуговують морський транспорт, портове господарство та рибопромисловий флот: судноремонт і суднобудування, виробництво контейнерів, канатів, холодильного устаткування, обладнання для переробки риби і морепродуктів. У портових комплексах зосереджена промислова переробка експортної (виробництво скрапленого аміаку та карбаміду на Одеському припортовому заводі) та імпортної сировини (переробка нафти, джуту, чаю, цукру-сирцю).

Друга група галузей промисловості орієнтована на переробку сільськогосподарської продукції та технічне обслуговування сільськогосподарського виробництва. Вона, зокрема, поставляє сільськогосподарську техніку, добрива, хімічні препарати. З розвиненою науково-технічною базою Одеси пов’язаний розвиток відносно високих технологічних і наукоємних галузей машинобудування — верстато- і приладобудування, радіоелектроніки, засобів зв'язку та ін.

Машинобудівний комплекс Одеської області значною мірою зберігає обслуговуючий характер. Переважають металоємні галузі та виробництва з невисокою науко-ємністю, з низькими технологіями, які виробляють машини та устаткування для морського флоту і портового господарства, тракторні плуги, ковальсько-пресове обладнання, підйомно-транспортне устаткування, технологічні лінії та машини для харчової та хімічної промисловості.

Разом з тим швидко зростають сучасні галузі машинобудування з низькою матеріалоємкістю та високою науко-ємністю: виробництво металорізальних верстатів радіально-свердлильних, прецизійних, алмазно-розточних, універсально-фрезерних; приладобудування та інструментальне виробництво; випуск поліграфічних машин, кіноапаратури, складного хіміко-технологічного обладнання; елекротехніка та електроніка.

Серед галузей машинобудування області найбільш високий рівень спеціалізації має випуск обладнання для газополуменевої обробки металу (100% такого виробництва в країні), тракторних плугів (близько 100%), підйомних автомобільних кранів (більше 50%), ковальських пресів (20% республіканського виробництва), металорізальних верстатів (13% від їх загального виробництва в Україні).

Провідна роль у машинобудуванні області належить верстатобудуванню. Воно представлене Одеським заводом радіально-свердлильних верстатів, що випускає алмазо-розточні та координатно-розточні металорізальні верстати, а також одеськими заводами фрезерних та прецизійних (високоточних) верстатів (завод “Мікрон”). До цієї ж групи належить Одеське об'єднання “Пресмаш”, що виробляє важке ковальсько-пресове устаткування, машини для гарячої та холодної штамповки, обробки пластмас та ін.

Виділяється група підприємств, що виробляють підйомно-транспортні та дорожно-будівельні машини, обладнання для будівництва. У її складі об'єднання “Краян”, що випускає важкі крани на автомобільних шасі, “Будгідравліка” (гідропроводи та гідравлічні пристрої для будівельних машин-кранів, грейдерів, бульдозерів), заводи будівельно-обробних машин та “Будмашина”.

В Одесі розвинене виробництво технологічного обладнання та машин для харчової, легкої та поліграфічної промисловості (“Оріон”, “Продмаш”, “Харчопромавтоматика”, “Легмаш”, “Поліграфмаш”). Тут зосереджені потужні підприємства хімічного машинобудування, серед яких “Автогенмаш”, “Холодмаш”, науково-виробниче об'єднання “Кисеньмаш”.

Сучасне наукоємне машинобудування представлене підприємствами приладобудування, що виробляють складну радіоапаратуру, кінокопіювальну та ваговимірювальну техніку, електричні машини та елекронні прилади: “Точмаш” (ваговимірювальне обладнання), “Електронмаш” (обчислювальна техніка), “Нептун”, “Епсілон”, “Кінап”, “Промзв’язок”, “Одескабель”, “Реом” та ін.

Традиційними для Одещини є судноремонт та суднобудування, представлені Одеським, Іллічівським та Кілій-ським судноремонтними заводами. Два останніх виробляють катери для місцевого сполучення, великовантажні контейнери, судна-ліхтери та баржі.

Недостатньо розвинене сільськогосподарське машинобудування. Одеське об’єднання “Грунтомаш” випускає плуги, плоскорізи та інші знаряддя для обробітку грунту. В Одесі розміщено кілька підприємств автомобільної промисловості: Одеський автоскладальний завод (випускає автомобільні причепи), об’єднання “Кільце”, “Автоагрсгат”, Іллічівський завод “Квант” (філіал Запорізького автозаводу).

Підприємства чорної металургії та металообробки представлені Одеським заводом “Центролит”, сталепрокатним об’єднанням та об’єднанням “Стальканат”.

Одна з провідних галузей господарства — харчова промисловість. Вона займає перше місце у господарському комплексі області за обсягами виробництва (майже 40%) і друге — після машинобудування — за кількістю робітників. Половина потужностей харчової індустрії концентрується в Одесі, хоч ця галузь найбільш рівномірно розміщена по всій території області (Ізмаїл, Білгород-Дністровський, Котовськ, Шабо та ін.).

Плодовоовочеконсервні підприємства області розміщені в Одесі, Ізмаїлі, Кодимі. В Одесі розташований олійно-жировий комбінат та цукрорафінадний завод, що переробляє імпортний цукор-сирець. Цукрові заводи розміщені також у Котовську, Заплазах (поблизу Любашівки) та Червонознам’янці.

Промислову переробку морепродуктів здійснюють Одеський гідролізно-агаровий завод та рибообробні, рибоконсервні підприємства Іллічівська, Білгорода-Дністровського, Ізмаїла, Вилкового, плавучі заводи об’єднання “Антарктика”.

Виноробна та коньячна промисловість області представлена майже тридцятьма підприємствами, серед яких Одеський вино-коньячний комбінат, завод шампанських вин (який недавно відзначив своє 100-річчя), виноробні заводи об’єднання “Шабо” та ін. В Одесі розміщені чайна фабрика та завод харчових концентратів. Потужні м’ясокомбінати функціонують в Одесі, Котовську, Білгороді-Дністровському. Численні підприємства області здійснюють промислову переробку молока, зерна, борошна, випускають безалкогольні напої, кондитерські вироби, продовольчі продукти.

У складі легкої індустрії області найбільш розвинені текстильна (шерстяна, бавовняна, виробництво технічних тканин), швейна (верхній одяг, білизна, головні убори), шкіряна, взуттєва, хутрова галузі, виробництво парасольок. Найбільшими підприємствами тут є Одеська фабрика технічних тканин (джутова фабрика), об'єднання “Зонт”. Швейні підприємства розміщені в Одесі, Балті, Болграді, Ізмаїлі, виробництва білизняного трикотажу — в Одесі. Шкіряно-взуттєве виробництво зосереджене в Одесі та Великій Михайлівці, бавовняне — в Одесі, суконне — в Татарбунарах.

Хімічна індустрія області представлена Одеським припортовим заводом (м. Южний), одеськими заводами — суперфосфатним, лакофарбовим, продуктів побутової хімії та пластмасових виробів, гумотехнічних виробів. В Ізмаїлі функціонує целюлозно-картонний комбінат, в Одесі — фабрика паперових виробів. Меблі виробляють в Одесі, Балті, Котовську, дерев’яні будівельні деталі — в Одесі та Біляївці.

Останнім часом в області зростає медична промисловість, у складі якої заводи медичної техніки (Одеса, Білгород-Дністровський), медичних виробів з пластмас (Білгород-Дністровський, Одеса), фармацевтичних виробів і препаратів (Одеса), ветеринарних приладів (одеський завод “Ветприлад”).

В Одесі, усіх містах і райцентрах розвинена поліграфічна індустрія, в Одесі — книговидавництво: державне видавництво “Маяк”, “Моряк” та інші.

Промисловість у межах області розміщена дуже нерівномірно. Більше двох третин промислового виробництва сконцентровано в Одесі, яка разом із своїми супутниками — Іллічівськом та Южним утворює потужний Одеський портово-промисловий комплекс (Одеський ППК). Серед інших промислових міст виділяється група придунайських портово-промислових центрів — Ізмаїл, Рені, Кілія,Усть-Дунайськ, а також Білгород-Дністровський, Котовськ, Балта.

Найбільшим промисловим формуванням є Одеський промисловий вузол, який дає близько 2/3 промислової продукції області. Тут зосереджені потужні підприємства машинобудування й металообробки, харчової та легкої промисловості, чорної металургії (об'єднання “Стальканат” та “Стальметиз”, завод “Центролит”). В Одесі розміщена і значна кількість науково-дослідних та проектно-конструкторських закладів, які утворюють потужний центр науково-технічних робіт та інноваційної діяльності, тобто впровадження нових технологій.

Поблизу Южного розміщений Одеський припортовий завод, що переробляє на експорт аміак, який надходить сюди продуктопроводом (аміакопроводом) з Горлівки, зокрема скраплює (зріджує) його для наступного транспортування, а також переробляє на карбамід.

В Іллічівську розміщені підприємства машинобудування (судноремонтний завод, “Квант” та ін.), будівельної індустрії (завод залізобетонних виробів), харчової та легкої промисловості.

Ізмаїл — важливий промисловий центр області, другий за обсягами виробництва після Одеси. Тут розміщені підприємства харчової (плодоовочеконсервний комбінат та ін.), машинобудівної (“Еталон”) та целюлозно-паперової промисловості. У Юлії розміщений потужний судноремонтно-суднобудівний завод.

Білгород-Дністровський — центр медичної (завод медичних виробів з полімерних матеріалів та медико-інструментальний), харчової (виноробне об'єднання “Шабо”) та легкої промисловості, виробництва будівельних матеріалів.

Котовськ разом з селищем Борщі утворює Котовський промисловий центр, третій за обсягами виробництва. Тут зосереджені підприємства машинобудування (“Південрем-верстат”), харчової та легкої промисловості.

У Балті розміщені метало- й деревообробні підприємства: ливарно-механічний, “Агроприлад”, “Оптикон”, меблевий комбінат.

У межах області розробляються малопотужні поклади будівельних матеріалів — вапняку, черепашнику, піску, глини, бутового каменю. Серед підприємств, що виробляють будівельні матеріали і конструкції, — Одеський цементний завод, Булдинське та Олексіївське заводоуправління стінних вапнякових блоків, Білгород-Дністровський завод бетонів, Куліндорівський керамзитовий завод, Іллічівський та Арцизький заводи залізобетонних виробів. Одеський комбінат покрівельних матеріалів.

На даний час в області працюють 238 підрядних будівельних організацій усіх форм власності, 49 — ремонтно-будівельних, 18 — проектних будівельних закладів.

Одеський транспорт.